Digitaal nalatenschap

Hoe bereid je je digitale nalatenschap goed voor?

Steeds meer van ons leven speelt zich ook in de digitale wereld af. We communiceren via WhatsApp, Facetime en sociale media. Veel van ons bezit is ook steeds vaker digitaal. Op deze pagina staan concrete aanwijzingen hoe je nu al zaken kan regelen rondom je digitale accounts.

Wouter van der Toorn

Een cadeau voor later

Wie mag je wachtwoord hebben? Liever helemaal niemand natuurlijk. Het is niet voor niets een wachtwoord. Maar wat moet er gebeuren met je gegevens als je er niet meer bent? Hoe zorg je dat de dingen die bewaard moeten blijven voor je nabestaanden ook bewaard blijven, en de dingen die verwijderd moeten worden, ook verwijderd worden?

Een aantal zaken kan je nu al instellen zoals op je sociale media accounts, je Apple en je Google accounts. De belangrijkste zaken hebben we op een rijtje gezet.

Wouter van der Toorn

Accounts overledenen sociale media

Er zijn veel verschillende platforms waar accounts te vinden zijn. De platforms wijzigen regelmatig hun procedure om accounts van een overledene te laten verwijderen of deze om te zetten in een herdenkingsstatus. De belangrijkste help-artikelen hebben we hier op een rij gezet.

Apple

Een erfeniscontact toevoegen voor uw Apple ID 

Facebook

Facebookaccount van overledene laten verwijderen

Facebookaccount van overledene laten omzetten in herdenkingsstatus

Facebook voorkeuren voor jezelf instellen

LinkedIn

Een herdenkingsaccount aanvragen of een account van een overleden lid opheffen

Formulier voor aanvragen wijzigingen van een LinkedIn account

Instagram

Verzoek om Instagram-account van overledene de herdenkingsstatus te geven

Verzoek om Instagram-account van overledene te laten verwijderen

Google

Stel voor je eigen account in wat er moet gebeuren als je je Google-accounts niet meer kan gebruiken. Dit heet de zogenaamde inactiviteitsvoorkeuren. Zo geef je aan wat er moet gebeuren als je voor een bepaalde periode niet meer inlogt op je Google-account en wie er moet worden geïnformeerd. Klik hier voor de Inactiviteit Account Manager »

Microsoft

Toegang krijgen tot Outlook.com, OneDrive en andere Microsoft-services wanneer iemand is gestorven. Op deze pagina alle uitleg op een rij »

 • Een account sluiten als je toegang hebt: lees deze uitleg »
 • Een account sluiten als je geen toegang hebt: als betaling wordt geannuleerd worden Outlook.com en OneDrive accounts na één jaar geblokkeerd. Na 2 jaar inactiviteit worden de accounts verwijderd.
 • Moeten er gegevens worden vrijgegeven, dan is een formele dagvaarding of vonnis nodig. Meer info op deze pagina »

Twitter

Wil je een account laten deactiveren dat eigendom is van een ander, dan moet de aanvraag worden ingediend via dit online formulier van Twitter »

Meer info is te vinden in het artikel 'Contact opnemen met Twitter over het account van een overleden familielid'

TikTok

Een account van TikTok laten verwijderen »

Snapchat

Het verwijderen van een Snapchat-account »

Discord

Het verwijderen van een Discord-account »

Facebook instellen voor jezelf

Facebook instellen voor jezelf

Om je voorkeuren op Facebook in te stellen voor als je er niet meer bent, ga dan naar accountscenter.facebook.com »

Klik hier op 'Persoonlijke gegevens' en vervolgens op 'Eigendom en beheer van account'.

Accountcenter Facebook

Klink door op 'Herdenkingsstatus' en geef daar aan wat je voorkeur heeft. Je hebt hier twee opties om te laten doen na je overlijden:

 1. Omzetten tot herdenkingsstatus
 2. Verwijderen

Voor beide opties voeg je een account toe van iemand die je vertrouwt.

Herdenkingsstatus
Herdenkingsstatus na overlijden

Facebook na overlijden

Facebook als iemand is overleden

Als je de status van een account op Facebook wilt wijzigen in een herdenkingsstatus of het wilt laten verwijderen, heb je Facebook nodig. Volg daarvoor allereerst het stappenplan »

Om de status van een Facebook-account te wijzigen, heb je twee dingen nodig:

 1. Bewijs dat iemand is overleden
 2. Bewijs dat je bevoegd bent

Bewijs van overlijden:

 1. Acte van overlijden
 2. Overlijdensbericht
 3. Rouwkaart

Bewijs van bevoegdheid:

 1. Volmacht
 2. Geboorteakte (als de overledene minderjarig was)
 3. Testament
 4. Verklaring van erfrecht

Wat gebeurt er als je niets regelt voor je digitale nalatenschap?

Kom jij wel eens accounts tegen op Facebook, Instagram of LinkedIn van mensen die zijn overleden? Het kan een lastige confrontatie zijn. Om dergelijke problemen te voorkomen is het goed om in gezonde tijden na te denken over wat je zou willen met je digitale nalatenschap na je overlijden.

Sociale media en digitaal rouwen

Gebruik van technologie verandert ook de manier waarop we omgaan met verlies. Rouwen en herinneren doen we steeds meer online: digitaal rouwen.

Waarom is het belangrijk je nalatenschap te regelen

Waarom is het voorbereiden van een nalatenschap belangrijk

Je doet je nabestaanden een groot cadeau als je de dingen hebt geregeld voor als jij er niet meer bent. Waarom zou jij je nalatenschap vastleggen? Op die vraag geven we in dit artikel een antwoord.