Rouw op de werkvloer

Ondersteuning bij rouw in je team of je bedrijf

In veel bedrijven is geen handleiding beschikbaar over hoe je als collega's moet omgaan met een overlijden van een collega of hoe je een collega in rouw kan ondersteunen. Bright Elephant voor Bedrijven helpt leidinggevenden en teams met het omgaan van een verlies op de werkvloer.

Volgens cijfers van ArboNed verzuimt iemand in rouw gemiddeld 170 dagen. Rouw kan dus een grote impact hebben op de inzetbaarheid van iemand in zijn werk. Als je op tijd de juiste hulp biedt kan dat enorm helpend zijn voor iemand in de tijd na het doormaken van een groot verlies. En juist het ritme van werk kan een goede hulp zijn in het hervinden van een nieuwe balans. Daarbij zal een goede begeleiding ook kunnen helpen om de verzuimduur in te korten.

Hoe werkt rouw?

Er bestaat geen 'goede' of 'foute' manier om te rouwen. Er is geen klok op gelijk te zetten en iedereen reageert anders. Daarnaast wordt rouw niet alleen veroorzaakt door het verlies van een dierbare. Ook ziekte, echtscheiding, het verliezen van een baan of het kwijtraken van andere zekerheden kunnen mensen in rouw brengen.

Weet je niet wat je een rouwende moet zeggen? 10 dingen die je wèl kunt zeggen »

Bright Elephant voor bedrijven

Hoe zie je of een collega worstelt met rouw?

Vaak is rouw een onzichtbaar proces wat zich vooral in het privé leven afspeelt. Maar het kan ook zichtbare effecten hebben zoals uitvallen uit het werk door ziekmelding. Als rouw geen of onvoldoende aandacht krijgt vergroot dat het risico op bijvoorbeeld een depressie.

 • Vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Geprikkeld en boos
 • Ongemotiveerd
 • Depressieve klachten

Wij schreven het boek 'Van missen krijg je het koud', een boek dat aandacht vraagt voor de lichamelijke kant van rouw. Het is helpend om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van rouw op bijvoorbeeld gezondheid. Bestel het boek direct »

Hulp bij rouw op de werkvloer

Hoe rouw wordt beleefd is voor iedereen en voor iedere situatie weer anders. Er is daarom ook geen vast programma voor ondersteuning bij rouw. Maar met de juiste begeleiding help je de werknemer omgaan met rouw en verlies en geef je ruimte om een nieuwe balans te vinden na het doormaken van verlies.

Voor leidinggevenden

 • Ondersteuning op maat voor jou
 • Concrete handvatten om jouw mensen te ondersteunen
 • Training en intervisie

Voor teams

 • Nazorg in de vorm van teamgesprekken en geven van informatie
 • Activeren van een zorgende omgeving op de werkvloer
 • Helpen herinneren van een collega

De rol van een leidinggevende

Naast allerlei regelingen die er zijn voor rouw- en ziekteverlof, gaat het in de eerste plaats om aandacht voor een collega in rouw en aandacht voor een team in rouw.

Het gemis van een collega of het verdriet van een teamlid kan onbesproken blijven, terwijl iedereen voelt dat er wat mis is. Belangrijk is om de olifant op de tafel te zetten, het onbesprokene te bespreken en de emoties te adresseren. Als leidinggevende heb je hier een belangrijke taak in, ook al ben je hier misschien nooit op voorbereid. Bright Elephant voor Bedrijven ondersteunt jou als leidinggevende in dit proces.

Neem direct contact op met Bright Elephant voor Bedrijven
via telefoon of WhatsApp op nummer +31 682657063
of stuur ons een bericht via onderstaande formulier.

Contact

Neem contact op met Bright Elephant.