Afwikkelen nalatenschap

Er komen veel emoties kijken als een dierbare overlijdt. Maar er moet ook veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

Sandra is gecertificeerd deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Alle juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken worden zo voor je geregeld.

Sandra Jongeneelen

Deskundig en transparant

De zorgen voor de afwikkeling van de nalatenschap kan je van begin tot het einde uit handen geven. De eerste stap die gezet wordt is zorgen voor rust en overzicht. We maken zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Alles is te volgen in een eigen persoonlijk dossier.

Hoe gaat het afwikkelen van een nalatenschap?

Start nalatenschaps-afwikkeling

Bij een persoonlijke kennismaking laten we onze manier van werken zien. We maken een opdracht-overeenkomst. Zo starten we de nalatenschaps-afwikkeling op.

Boedel-
beschrijving

We inventariseren de complete boedel inclusief alle vorderingen, schulden en overige roerende zaken. Alles is door erfgenamen te volgen in een digitaal dossier.

Afwikkeling nalatenschap

Als de boedel inzichtelijk si gemaakt, begint het afwikkelen zoals het informeren van instanties, afronden van overeenkomsten, betalen van schulden en verkoop van roerende zaken.

Aangifte
erfbelasting

We doen voor de nabestaanden aangifte van erfbelasting.

Verdeling
nalatenschap

We ronden de afwikkeling af met de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen.

Voorkom conflicten

Regelmatig leidt een afwikkeling van een nalatenschap tot conflicten tussen de erfgenamen. Daarom is het belangrijk om de nalatenschap te laten afwikkelen door een onpartijdige en onafhankelijke deskundige. Wij zorgen voor een transparante afwikkeling.

Bespaar kosten

Het laten afwikkelen van een nalatenschap door een deskundig RegisterExecuteur kan leiden tot flinke kostenbesparingen. Dat komt doordat we zorgen voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

We zijn onderdeel van Stichting RegisterExecuteur en werken daarom met een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d.

Digitaal nalatenschapsdossier

We maken gebruik van een persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Hier worden alle informatie en documenten vastgelegd. Met de ontvangen inloggegevens kan je het proces van de afwikkeling volgen.

Wij zijn ingeschreven
in het register van
Stichting RegisterExecuteurs

Bright Elephant
werkt samen met
Digital Life Legacy